Teraz Jesteś w Home Page >> Historia karate >> Nafudakake

Nafudakake

Nafudakake jest japońską metodą przedstawiania wszystkich imion i nzawisk członków danej grupy poprzez zebranie ich na indywidualnych tabliczkach zwanych nafuda i zawieszeniu ich wszystkich razem na specjalnej tablicy zwanej kake. Nafudakake można znaleźć w tradycyjnych formach sztuki, takich jak Shado, w formach sztuki nowoczesnej, takich jak Judo, w świątyniach Shinto (gdzie są używane dla pokazania nazwisk dobroczyńców) oraz w niektórych współczesnych organizacjach takich jak np. ochotnicze straże pożarne. Termin ten oczywiście jest powiązany i kojarzony z japońskimi sztukami walki, gdzie nafudakake jest uważane za element wyposażenia każdego Dojo.

Nafuda

Nafuda to cienkie, prostokątne drewniane tabliczki, na których są wypisywane imiona i nzazwiska. Tabliczki są pionowe jeśli napis jest w Kanji lub Kana, w przypadku alfabetu łacińskiego są poziome. Tabliczki są ręcznie malowane, zazwyczaj wykonane z jasnego drewna, takiego jak sosna. Na tylnej części tabliczki mogą być dodatkowe informacje takie jak historia danej osoby w Dojo. Określenia Nafuda nie powinno się mylić z identyfikacją noszoną na tarczach zbroi Kendo, dla których można użyć też tego określenia.

Cel i zastosowanie Nafuda

W zależności od Dojo Nafuda jest używane z różnych powodów. W niektórych Dojo Nafuda jest ułożone według rangi, a tabliczka danej osoby jest przesuwana w górę wraz ze zdobyciem wyższej rangi. W innych Dojo Nafuda służy do wyróżania frekwencji na treningach, a w jeszcze innych Nafuda danej osoby może być ściągnięta z powodu nieuiszczenia opłat członkowskich na czas. Dojo stosują też metodę wieszania Nafuda tylko aktualnie aktywnych członków, podczas gdy w innych Nafuda członków z przeszłości, np. tych którzy zmarli lub odeszli z Dojo ciągle wisi i jest czymś w rodzaju pomnika. Niektóre Dojo wystawiają Nafuda zagranicznych oddziałów, ale jest wtedy wywieszane na osobnej Kake. Niektóre Dojo wieszają osobno Nafuda dla dzieci i dorosłych. W niektórych Dojo, każdy kto otrzymał stopień Dan w danym Dojo, wywieszny jest na Nafudakeke jako Yudansha. W Seattle Dojo, które jest najstarszym dojo Judo w Stanach Zjednoczonych, wywieszane są nafuda od początku istnienia Dojo, pomagając zachować historyczną pamięć Dojo.

Wygląd i rozmieszczenie Nafudakake

Wygląd Nafudakake nie jest ustandaryzowany. Poszczególne Nafuda można powiesić na małych hakach na Kake lub przytrzymać na odpowiednim miejscu drewnianymi barierkami. Nafudakake może być umieszczone na shimoza ( tylniej ścianie Dojo - południe), ale może się też znajdować na Shimoseki (bocznej ścianie - zachód) ,co według Daonistycznej myśli reprezentuje prawość i właściwy związek między członkami Dojo. Nafudakake może także wisieć na Joseki ( wschód) jeśli w jednym dojo jest nauczyanych więcej niż jedna sztuka walki, wtedy każda szkoła posiada swoje własne Nafudakake. Rozmieszczanie Nafuda na Kake może być bardzo różne w zalażności od Dojo.
Powrót na początek