Teraz Jeste¶ w Home Page>> Wymagania egzaminacyjne >> Wymagania egzaminacyjne Kyokushin karate dla dzieci i młodzików do 14 lat

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE KYOKUSHIN KARATE DLA DZIECI I MŁODZIKÓW DO 14 LAT

10.1 Kyu – pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon

Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa – sala, szatnia, ubiór itp. Strefy: jodan, chudan, gedan. Znaczenie słowa kiai – okrzyk.
Pozycje: fudo – dachi.
Uderzenia/cięcia: morote – tsuki (jodan, chudan, gedan).
Kopnięcia: hiza – geri (chudan).
Test sprawno¶ci:
50 razy zaciskanie pię¶ci.
10 przysiadów: obci±żone całe stopy, ręce dowolnie.

10.2 Kyu – pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony

Teoria i komendy: pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony. Znaczenie słowa naore – powrót.
Pozycje: zenkutsu – dachi.
Uderzenia: uraken – shomen – uchi.
Bloki: morote – gedan – barai.
Kopnięcia: hiza – geri – chudan plus kiai.
Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai/gedan barai i powrót do fudo – dachi
Test sprawno¶ci:
10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie.

10.3 Kyu – pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony

Teoria i komendy: znaczenie słowa karate i osu.
Pozycje: heiko – dachi, yoi – dachi.
Uderzenia/cięcia: seiken – tsuki, (jodan, chudan, gedan).
Bloki: gedan – barai.
Kopnięcia: hiza – geri jodan plus kiai.
Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai/gedan barai i powrót do fudo – dachi.
Test sprawno¶ci:
10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

9.1 Kyu – pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon + 1 niebieski pagon

Teoria i komendy: prawidłowy wygl±d karategi i wi±zanie pasa. Liczenie po japońsku do 10.
Pozycje: heisoku – dachi.
Uderzenia/cięcia: oi – tsuki, (jodan, chudan, gedan).
Bloki: jodan – uke.
Kopnięcia: mae – keage.
Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z oi – tsuki.
Test sprawno¶ci:
20 przysiadów – obci±żone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo.
10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem.,/p>

9.2 Kyu – pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

Teoria i komendy: znaczenie słów sensei, shihan, sempai
Pozycje: musubi – dachi.
Uderzenia/cięcia: gyaku – tsuki (jodan, chudan, gedan).
Bloki: soto – uke.
Kopnięcia: kin – geri.
Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z gyaku – tsuki
Test sprawno¶ci:
10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty
10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan.

9.3 Kyu – pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku-shin-kai.
Pozycje: nekoashi – dachi.
Uderzenia/cięcia: seiken – ago – uchi.
Bloki: uchi – uke.
Kopnięcia: mae – geri chudan.
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z oi – tsuki/ uke, obrót z gedan barai.
Test sprawno¶ci:
10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pię¶ciach i kolanach.
10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce po k±tem 45° amortyzuj± pad w tył.

8.1 Kyu – niebieski pas + 1 czerwony pagon

Teoria i komendy: przysięga Dojo.
Pozycje: kokutsu – dachi.
Uderzenia/cięcia: shuto – sakotsu – uchi – komi.
Bloki: soto – keage.
Kopnięcia: soto – keage.
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z keri, obrót z morote gedan barai.
Test sprawno¶ci:
10 przewrotów w przód.
30 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach.

8.2 Kyu – niebieski pas + 2 czerwone pagony

Teoria i komendy: oddychanie – nogare I.
Pozycje: moroashi – dachi, uchi – hachiji – dachi.
Uderzenia/cięcia: shuto – sakotsu – uchi.
Kopnięcia: uchi – keage.
Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z gedan – barai plus gyaku – tsuki i powrót do fudo – dachi.
Test sprawno¶ci:
10 przewrotów w tył.
10 razy po 20 sekund rozci±ganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat.

8.3 Kyu – niebieski pas + 3 czerwone pagony

Teoria i komendy:nogare II.
Pozycje: sanchin – dachi.
Uderzenia/cięcia: shuto – ganmen – uchi.
Kopnięcia: mae – geri jodan.
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z uke plus gyaku – tsuki obrót z gedan barai.
Kata: kihon kata I.
Test sprawno¶ci:
10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna.
10 razy dotkn±ć głow± podłogi poprzez skłon w przód siedz±c w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.

7.1 Kyu – niebieski pas + 1 czerwony pagon + żółty pagon

Teoria i komendy: oddychanie – ibuki.
Pozycje: kiba – dachi.
Uderzenia/cięcia: uraken – sayu – uchi, uraken – hizo – uchi.
Kopnięcia: kansetsu – geri.
Renraku: trzy kroki w przód w sanchin – dachi z tsuki/uchi/keri/uke, obrót poprzez przekrok.
Kata: taikyoku I.
Test sprawno¶ci:
10 razy zamach nog± przechodz±c do stania na rękach pod drabinkami.

7.2 Kyu – niebieski pas + 2 czerwone pagony + żółty pagon

Teoria i komendy: etykieta Dojo.
Pozycje: tsuruaschi – dachi.
Uderzenia/cięcia: uraken – yoko – uchi jodan/chudan.
Kopnięcia: kakato – geri.
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – geri plus gyaku – tsuki obrót z morote gedan barai.
Kata: taikyoku II.
Test sprawno¶ci:
15 sekund stanie na rękach pod drabinkami.

7.3 Kyu – niebieski pas + 3 czerwone pagony + żółty pagon,

Teoria i komendy: historia Karate Kyokushin i Sosai Mas Oyamy.
Pozycje: kake – dachi.
Uderzenia/cięcia: shuto – mawashi – uchi.
Kopnięcia: yoko keage, ushiro – keage.
Bloki: shuto – mawashi – uke.
Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu – dachi z shuto mawashi – uke obrót poprzez przekrok.
Kata: sakugi I.

6.1 Kyu – żółty pas + 1 czerwony pagon

Pozycje: pozycja walki.
Uderzenia/cięcia: seiken – tate – tsuki jodan/chudan/gedan.
Kopnięcia: mawashi – geri gedan.
Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate – tsuki, obrót poprzez zakrok.
Kumite: 5 x 1 minuta.
Kata: sakugi II.
Test sprawno¶ci:
10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach.
60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach.

6.2 Kyu – żółty pas + 2 czerwone pagony

Teoria i komendy: wiedza na temat ¦wiatowej Organizacji Karate.
Pozycje: krok dostawny w pozycji walki.
Uderzenia/cięcia: tetsui – hizo – uchi, tetsui – yoko – uchi j/ch/g
Kopnięcia: mawashi – geri chudan.
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – keage/yoko – keage/ soto -keage plus gyaku – tsuki obrót.
Kumite: 10 x 1 minuta.
Kata: taikyoku III.
Test sprawno¶ci:
10 przeskoków przez klęcz±cego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót.

6.3 Kyu – żółty pas + 3 czerwone pagony

Teoria i komendy: wyniki Polaków na M¦ i ME.
Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki.
Uderzenia/cięcia: tetsui – kome – kami – uchi, urken – shita – tsuki.
Bloki: osae – uke.
Kopnięcia: mawashi – geri jodan.
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z kin – geri/mae – geri/ mawashi – geri plus gyaku – tsuki obrót.
Kumite: 15 x 1 minuta.
Kata: pinan I.
Test sprawno¶ci:
10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany obur±cz.

5.1 Kyu – żółty pas + 1 czerwony pagon + zielony pagon

Teoria i komendy: znajomo¶ć podstawowych słów ze słownika japońskiego.
Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki.
Uderzenia/cięcia: seiken – mawashi – uchi.
Bloki: morote – uke.
Kopnięcia: yoko – geri chudan.
Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae – geri/ mawashi – geri/yoko – geri plus gyaku tate – tsuki obrót.
Kumite: 20 x 1 minuta.
Kata: pinan II.
Test sprawno¶ci:
5 podci±gnięć na dr±żku.

5.2 Kyu – żółty pas + 2 czerwone pagony + zielony pagon

Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate.
Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosuj±c bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai.
Uderzenia/cięcia: gohon – nukite.
Bloki: uchi – uke i gedan – barai.
Kopnięcia: ushiro – geri chudan.
Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki, obrót.
Kumite: 25 x 1 minuta.
Kata: sakugi III.
Test sprawno¶ci:
10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu.

5.3 Kyu – żółty pas + 3 czerwone pagony + zielony pagon

Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate.
Pozycje: tzw. walka z cieniem.
Uderzenia/cięcia: nukite ippon/nihon/yonhon.
Bloki: juji – uke jodan/gedan.
Kopnięcia: yoko – geri jodan.
Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki plus mae – geri/mawashi – geri/yoko – geri, obrót podnosz±c ręce.
Kumite: 30 x 1 minuta.
Kata: pinan III, kihon kata II, sanchin kata.
Test sprawno¶ci:
próba przej¶cia na rękach w szerz sali, elementy samoobrony.

Powrót na pocz±tek