Teraz Jesteś w Home Page>> Egzaminy i zawody >> Wymagania egzaminacyjne Kyokushin karate powyżej 14 roku życia

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE KYOKUSHIN KARATE POWYŻEJ 14 ROKU ŻYCIA

Wymagane kata na poszczególne stopnie Kyu i Dan od 2021 roku
IKO Kyokushinkaikan

Poniżej podane są minimalne okresy szkolenia wymagane do egzaminu na kolejny stopień. Okres systematycznych treningów trzy razy w tygodniu (około 4 godzin tygodniowo) po jakim można przystępować do kolejnego stopnia w zakresie od 10 do 4 Kyu wynosi 3 miesiące. W zakresie od 3 Kyu do 1 dan wynosi 6 miesięcy.

10. Kyu Taikyoku 1,2, Sokugi Taikyoku 1
9. Kyu Taikyoku 3
8. Kyu Sokugi Taikyoku 2, 3
7. Kyu Pinan 1
6. Kyu Pinan 2, Sanchin
5. Kyu Pinan 3, Yantsu
4. Kyu Pinan 4, Tsuki no Kata
3. Kyu Pinan 5, Gekisai 1
2. Kyu Gekisai 2, Tekki 1, Taikyoku Ura 1-3
1. Kyu Gekisai 3, Tekki 2

1. Dan
Kata Pinan Ura 1-5, Saifa

Do egzaminu na 1 dan można przystąpić po minimum 6 miesiącach od egz. na 1 Kyu. Należy pamiętać że to jest minimalny okres akceptowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Do egzaminu na 1. Dan rekomendowany jest okres 1 do 2 lat systematycznych treningów od ostatniego egzaminu.

2. Dan
Kata Seienchin, Garyu, Tekki 3, Bassai

Do egzaminu na 2 dan można przystąpić po minimum 2 latach od egz. na 1 dan. Należy pamiętać że to jest minimalny okres akceptowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Do egzaminu na 2. Dan rekomendowany jest okres 3 do 4 lat systematycznych treningów od ostatniego egzaminu.

3. Dan
Seipai

Do egzaminu na 3 dan można przystąpić po minimum 3 latach od egz. na 2 dan. Należy pamiętać że to jest minimalny okres akceptowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Do egzaminu na 3. Dan rekomendowany jest okres 4 do 5 lat systematycznych treningów od ostatniego egzaminu.

4. Dan
Kata Kanku

Do egzaminu na 4 dan można przystąpić po minimum 4 latach od egz. na 3 dan. Należy pamiętać że to jest minimalny okres akceptowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Do egzaminu na 4. Dan rekomendowany jest okres 5 do 6 lat systematycznych treningów od ostatniego egzaminu.

5. Dan
Kata Sushiho, Tensho

Do egzaminu na 5 dan można przystąpić po minimum 5 latach od egz. na 4 dan. Należy pamiętać że to jest minimalny okres akceptowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Do egzaminu na 5. Dan rekomendowany jest okres 6 do 7 lat systematycznych treningów od ostatniego egzaminu.

Powrót na początek